Strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia statystyk, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
Drukuj

Kadry, płace

Kadry, płace - w budowie

W tym dziale chcemy napiać między innymi o:

- podstawowych sprawach, które musi znać przedsiębiorca zamierzający zatrudnić pracownika

- o umowach cywilnoprawnych, m.in. ustalanie kwoty wynagrodznia (X kwota do wypłaty to różna kwota brutto w zależności od wysokości wynagrodzenia),

  zasady podlegania pod ubezpieczenia ZUS, zmiany w umowach cywilnoprawnych od 2016 roku)

- jak zaplanować chorowanie, aby uzyskać jak najwyższe zasiłki.

 

Ważne zmiany w prawie pracy od 22-02-2016:

Zgodnie z nowymi przepisami prawa pracy, dopiero czwarta umowa o pracę musi być zawarta na czas nieokreślony. Umowa na okres próbny się nie liczy jako jedna z nich. Jeśli pracownik miał już 2 umowy, to trzecia umowa, jeśli chcemy by do końca jej trwania była traktowana jako umowa na czas określony, nie może być zawarta na okres dłuższy niż do 21 listopada 2019 (dotyczy osób będących w stosunku pracy z aktualnym pracodawcą na dzień zmiany prawa, czyli w dniu 22-02-2016).

 

Minimalna stawka godzinowa w przypadku umów zlecenia od 01-01-2017:

Od stycznia 2017 roku zostanie wprowadzona minimalna stawaka godzinowa dotycząca zatrudnienia na umowy zlecenia na pozimie 12 zł brutto za godzinę.

Nie ma jeszcze ostatecznej wersji przepisów prawnych (trwają konsultacje społeczne co do szczegółów), jednak już wiadomo, że nowych przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej nie będzie dało się ominąć poprzez ustalenie wynagrodzenia w inny sposób niż godzinowy, np. przez wynagrodzenie wynagrodznia akordowego (wynagrodzenie za wykonanie konkretnego zadania - np. za każdą sztukę sprzedanego lub spakowanego towaru.

 

Listy obecności  i czas pracy 2015:

Listy obecności za okres lipiec 2015 do grudzień 2015 r.

 

W najbliższym czasie załączymy obecności na 2015 i 2016 rok.

Prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie listy obecości są podpisane przez pracowników. Powinny być wpisane stałe godziny pracy, bo w przeciwnym wypadku pracownik powinien znać plan godzin (harmonogram) minimum tydzień przed rozpoczęciem miesiąca.

W sierpniu i w grudniu 2015 r. należy udzielić dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

Pracownik zatrudniony na pełny etat musi przepracować następującą ilość godzin:

- lipiec 184 godziny = 23 dni

- sierpień 160 godzin = 20 dni(po odebraniu wolnego za sobotę przypadające w święto)

- wrzesień 176 godzin = 22 dni

- październik 176 godzin = 22 dni

- listopad 160 godzin = 20 dni

- grudzień 168 godzin = 21 dni(po odebraniu wolnego za sobotę przypadające w święto)

Jeśli pracownik jest zatrudniony na część etatu, to ilość godzin wyliczamy w proporcji do wymiaru etatu, natomiast ilość dni może być inna. Jeśli jednak pracuje inną ilość godzin w poszczególne dni, to powinien zapoznać się z harmonogramem.

Podpisane listy obecności proszę przesyłać do biura rachunkowego po zakończeniu każdego miesiąca.

 

 

Co zrobić, gdy pracownik ma wypadek w czasie pracy (wypadek nie ciężki, czyli np. uszkodzi ścięgna podczas wysiadania z samochodu służbowego):

W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w pracy, pracownik ma prawo do 100% zasiłku chorobowego wypadkowego oraz może ubiegać się o odszkodowanie z ZUS. W przypadku wypadku, który nie jest ciężki i nie jest zbiorowy, nie należy zawiadamiać policji i PIP. Pracodawca musi jednak zgromadzić wymaganą prawem dokumentację. W ciągu 14 dni od zdarzenia należy sporządzić protokół powypadkowy, protokół wysłuchania świadka wypadku i poszkodowanego. Poszkodowany musi przedłożyć pracodawcy kartę zgłoszenia do SOR lub do innego ośrodka zdrowia a także ZLA (L-4).

Dzięki zakwalifikowaniu zdarzenia jako wypadek w pracy, po zakończeniu leczenia pracownik może ubiegać się o odszkodowanie z ZUS. Po zakończeniu leczenia należy sporządzić dokument N-9.