Strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia statystyk, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
Drukuj

Zmiany w VAT od samochodów osobowych 04-2014

Biura rachunkowe Kraków Zabłocie-Bieńczyce-Mistrzejowice Prowadzenie księgowości 

Zmiany w VAT od samochodów osobowych od 1 kwietnia 2014r

Od 1.04.2014 zmieniły się przepisy w kwestii odliczania VAT od wartości nabywanych samochodów osobowych, kosztów eksploatacji (części, akcesoria, usługi naprawy, montażu, a także PALIWO).

Od tego dnia samochody osobowe nie posiadające homologacji na ciężarowe (VAT-1) podzielono na:

kwalifikowanie do jednej z tych grup zależy wyłącznie od decyzji podatnika i ma bezpośredni wpływ na odliczanie VAT od paliwa i wydatków związanych z eksploatacją a także wiążę się z odpowiedzialnością karnoskarbową w razie wykrycia przez kontrolę skarbową tego, że pomimo poinformowania o używaniu samochodu WYŁĄCZNIE do celów działalności gospodarczej skorzystało się choć raz z niego w celach prywatnych.

 

Dotąd od samochodów osobowych nie przysługiwało prawo odliczenia VAT od paliwa, natomiast od innych wydatków na eksploatację można było odliczyć cały VAT.

 

Złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego informacjio pojeździe wykorzystywanym wyłącznie w działalności gospodarczej (w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami) pozwoli odliczać 100% VAT-u wykazanego na fakturach za PALIWO i inne wydatki eksploatacyjne. Podatnik, który zgłasza taki pojazd naczelnikowi US ma też obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu (ze stanem licznika na dzień rozpoczęcia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego i na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji oraz liczbą przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego), w której wpisuje m.in.

A jeżeli kierującym pojazdem nie jest podatnik ani pracownik podatnika, także imię i nazwisko osoby, której udostępniono samochód, stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu i zwrotu pojazdu. Wtedy opis trasy można pominąć.

 

Niezłożenie takiej informacji (równoznaczne z wyborem wykorzystywania samochodu nie tylko do działalności gospodarczej) spowoduje, że do lipca 2015 r nie będzie można odliczać VAT od paliwa (czyli tak jak było dotąd), natomiast z faktur dotyczących innych wydatków eksploatacyjnych będzie można odliczyć 50% podatku VAT wykazanego w fakturach zakupu. Natomiast 50% VAT wykazanego w fakturach za paliwo będzie można odliczać dopiero od 1.07.2015.