Jak poprawnie rozlicza się VAT?

KalkulatorJednym z popularniejszych podatków, z którym na co dzień ma do czynienia, jest Podatek od Towarów i Usług, czyli tak zwany VAT. Jest to podatek pośredni, który jest pobierany na każdym etapie obrotu towarami oraz usługami. Konsumenci zwykle nie zwracają na niego większej uwagi, jednak jeśli chodzi o przedsiębiorców, to są to główni podatnicy podatku VAT, dlatego muszą wiedzieć więcej na jego temat. W dzisiejszym wpisie skupimy się na rozliczaniu Podatku od Towarów i Usług. Jak to robić poprawnie?

W jakich terminach trzeba rozliczać podatek VAT?

Jednym z częstszych powodów, dla których Klienci odwiedzają nasze biuro księgowe w Krakowie, jest potrzeba wsparcia w kwestii rozliczania podatków. Jeśli chodzi o omawiany Podatek od Towarów i Usług, to jedną z ważniejszych kwestii są terminy rozliczania. Otóż podatek VAT może być rozliczany miesięcznie albo kwartalnie. Drugi przypadek dotyczy jednak wyłącznie małych podatników. Należy przez to rozumieć takie firmy, których wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła 1,2 mln euro. Rozliczania podatku musi się odbywać przy użyciu pliku JPK-V7M albo JPK-V7K. Cała procedura składa się z kilku etapów:

  • sumowania wartość zakupów przeprowadzonych podczas okresu rozliczeniowego, 
  • podliczenia wartości sprzedaży własnych towarów i usług,
  • przekazania informacji w deklaracji do Urzędu Skarbowego.

Co ważne, każdy przedsiębiorca ma indywidualny numer mikrorachunku podatkowego (numer jest nadawany jednorazowo). Numer jest przeznaczony do tego, aby kwartalnie lub co miesiąc wpłacać na niego różnice pomiędzy podatkiem naliczonym i należnym.

Co dokładnie podlega opodatkowaniu VAT?

Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, co dokładnie podlega opodatkowaniu Podatkiem od Towarów i Usług. Jest to przede wszystkim obrót krajowy, przez który należy rozumieć dostawę towarów i świadczenie usług. Kolejnym elementem jest obrót wspólnotowy. Pod tym pojęciem z kolei kryje się sprzedaż towarów z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Na koniec należy jeszcze wspomnieć o obrocie z zagranicą. W tym przypadku mowa o imporcie i eksporcie towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej.