Biuro rachunkowe Kraków – cennik

Kalkulator i długopisSerdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym cennikiem usług księgowych naszego biura rachunkowego w Krakowie. W zakres naszych usług wchodzą m.in.: prowadzenie księgowości, Wirtualnego adresu oraz obsługa kadr i płac. Ceny oferowanych usług są stałe, a umowa zawierana jest na czas nieokreślony – Klient decyduje o terminie wypowiedzenia.

Nasze biuro księgowe nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za czynności takie jak: prowadzenie ewidencji środków trwałych, rozliczenie VAT-UE, eksport, import, elektroniczne składanie deklaracji, wspólne rozliczenie z małżonkiem, rozliczanie dodatkowego źródła dochodu w PIT rocznym itp. Nie naliczamy także opłat za doradztwo (bezpłatnie rozwiązujemy problemy prawno podatkowe i wskazujemy najkorzystniejsze rozwiązania), przechowywanie dokumentów czy rozliczenie roczne, kosztujące w innych biurach równowartość miesięcznej stawki (u nas wliczone jest w cenę). Dlatego przy niewielkiej ilości dokumentów nasza cena może być niższa niż u konkurencyjnych biur, gdzie koszt wynosi 29 zł + opłaty dodatkowe. Jednak tak niskiej kwoty wyjściowej (29 zł) nie ma żadne biuro księgowe.

Ceny usług księgowych

Ceny naszych usług księgowych zależą od ilości dokumentów. Poniżej prezentujemy średnią ilość dokumentów w miesiącu (średnia z ostatniego kwartału):

Cennik prowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

od 1 do 10 szt. dokumentów – 159,00 zł
od 11 do 20 szt. dokumentów – 189,00zł
od 21 do 50 szt. dokumentów – 249,00 zł

Za każde następne 50 dokumentów doliczamy 80,00 zł.

Cennik prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

od 1 do 10 szt. dokumentów – 169,00 zł
od 11 do 20 szt. dokumentów – 199,00zł
od 21 do 50 szt. dokumentów – 259,00 zł

Za każde następne 50 dokumentów doliczamy 80,00 zł.

ZUS właściciela 40 zł/m-c

Jeżeli Klient jest płatnikiem Vat, do powyższych cen należy doliczyć 40 zł. Jest to symboliczna opłata za dodatkową odpowiedzialność biura rachunkowego oraz za podwyższoną pracochłonność prowadzenia księgowości czynnego podatnika VAT, w stosunku do podatnika korzystającego ze zwolnienia z podatku VAT. Czynności te to m.in.: prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie i podpisywanie w imieniu Klienta deklaracji VAT, plików JPK oraz ich składanie w urzędach skarbowych, a także doradztwo i rozwiązywanie problemów w zakresie podatku VAT.

Podane kwoty są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT (u płatnika VAT kwota tego podatku pomniejszy wartość należną Urzędowi Skarbowemu o kwotę wynikającą z faktur sprzedaży).

Oferujemy bezpłatne doradztwo przy zakładaniu działalności gospodarczej

Z nami załatwisz wszystko on-line

Akceptujemy przekazywanie dokumentów księgowych drogą mailową

Dla nowych Klientów rabat 50% przez pierwsze 2 miesiące obsługi!

 

Dlaczego warto skorzystać z usług naszego biura rachunkowego?

Oprócz oferowania korzystnych cen w ofercie podstawowej, wyróżniamy się także tym, że:

• nie doliczamy żadnych dodatkowych opłat (np. za rozlicznie roczne działalności gospodarczej, przechowywanie dokumentów elektronicznych lub papierowych, korekty deklaracji spowodowane winą klienta - np. opóźnionym dosłaniem dokumentu, za nieprzekazanie dokumentów w umownym terminie, prowadzenie ewidencji środków trwałych, wydruki i zestawienia do celów innych niż podatkowe (np. do kredytu, leasingu), rozliczenie importu, eksportu, transakcji unijnych itd.);
• stosujemy pakietów, które mogą czynić podstawowe usługi znacznie droższymi. Mamy jedynie przedziały cenowe, uzależnione wyłącznie od ilości dokumentów;
• w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Klient nie płaci za obsługę księgową (umowa jest automatycznie zawieszana);
• zapewniamy bezpłatne doradztwo księgowo-podatkowe;
• każdemu Klientowi zapewniamy optymalizację podatkową;
• w odróżnieniu od biur rachunkowych powstałych dzięki ustawie deregulacyjnej (znoszącej jakiekolwiek wymagania kwalifikacyjne), jesteśmy certyfikowanym biurem rachunkowym (Uprawnienia Ministra Finansów nr 15181/2006)
• całość miesięcznej sprzedaży zarejestrowanej w kasie fiskalnej traktujemy jako 1 dokument (czyli nie płaci się za księgowanie dobowych raportów z kasy fiskalnej);
• całą miesięczną sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ewidencjonowaną bez użycia kasy fiskalnej, traktujemy jako 1 dokument;
• faktur wystawionych do paragonów nie wliczamy do średniej ilości dokumentów;
• cenę obsługi ustalamy na podstawie średniej ilości dokumentów z poprzedniego kwartału co zwykle jest korzystniejsze dla klienta gdyż pozwala to nie przekroczyć kolejnego progu ilości dokumentów w przypadku miesiąca, w którym jest więcej dokumentów;
• w przeciwieństwie do konkurencji nie oferujemy Państwu usługi prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w cenach podstawowych zaczynających się od XX9 zł + opłaty dodatkowe.


Więcej informacji

Przykładowe ceny usług księgowych

Przykładowe ceny netto:

*IBR - inne biura rachunkowe, *NC - Nasza cena

• rozliczanie roczne firmy: IBR* = zwykle równowartość średniej kwoty usług z zamykanego roku, NC* = 0 zł;
• miesięczny koszt obsługi księgowej podczas zawieszenia działalności gospodarcze: IBR* = 50% standardowej opłaty miesięcznej, NC* = 0 zł;
• przesłanie dokumentu po terminie – za każdy dokument: IBR = 10 zł, NC = 0 zł;
• wydruki niezwiązane z miesięcznym rozliczeniem podatku dochodowego i podatkiem VAT (np. do kredytu, leasingu): IBR = od 80 zł, NC = 0 zł;
• sporządzenie korekty będącej wynikiem błędu Klienta lub nieterminowego przesłania dokumentów – za każdą wykonaną korektę: IBR = ok. 80zł, NC = 0 zł;
• sporządzenie poprawek korekty poprzedniego okresu rozliczeniowego, a będących wynikiem błędu Klienta lub nieterminowego przesłania dokumentów – za każdą wykonaną korektę: IBR = ok. 80 zł, NC = 0 zł;
• wypełnienie dokumentów niestandardowych na prośbę Klienta (np. dane finansowe do kredytu lub leasingu): IBR = ustalane indywidualnie, NC = 0 zł;
• czynności związane z uzyskaniem zaświadczenia o niezaleganiu: IBR = 70 zł + opłaty skarbowe, NC = 0 zł + opłaty skarbowe;
• sporządzenie pisma do urzędu skarbowego w sprawie przeksięgowania omyłkowych wpłat: IBR = ok. 80 zł, NC = 0 zł;
• rozliczanie zwrotów w podatku od towarów i usług: IBR = od 200 zł, NC = 0 zł;
• rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych w przypadku czynnego podatnika VAT: IBR = od 70 zł, NC = 0 zł;
• rozliczenie exportu, importu w przypadku czynnego podatnika VAT: IBR = od 70 zł (często 150 zł), NC = 0 zł;
• ustalanie różnic kursowych: IBR = od 70 zł, NC = 0 zł;
• rozliczenie szczególnego obowiązku podatkowego: IBR = od 200 zł, NC = 0 zł;
• sporządzenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku (konieczność wniosku po błędnym przelewie) : IBR = 80 zł, NC = 0 zł;
• sporządzenie i wniesienie wyjaśnień oraz odwołań spowodowanych winą zleceniodawcy: IBR = 100 zł, NC = 0 zł;
• sporządzenie umowy o pracę: IBR = od 80 zł, NC = 0 zł;
• sporządzenie wypowiedzenia umowy o pracę: IBR = od 80 zł, NC = 0 zł;
• sporządzenie umowy o dzieło czy zlecenia lub przygotowanie wypowiedzenia/rozwiązania tej umowy: IBR = od 80 zł, NC = 0 zł;
• sporządzenie monitu przypominającego o zaległości w opłacie za usługi biura rachunkowego: IBR = od 70 zł, NC = 0 zł.

Jak sami Państwo widzą, nasze biuro rachunkowe w Krakowie – oferuje korzystny cennik. 

Cennik prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz Wirtualnego biura

Oferujemy także możliwość zarejestrowania spółki z o.o. pod adresem Gęsia 8 za jedyne 99 zł netto miesięcznie. W cenę wliczono obsługę korespondencji.

W zależności od ilości dokumentów w miesiącu koszt prowadzenia ksiąg wynosi:

1-5 szt. dokumentów – 299 zł
6-50 szt. dokumentów – 699 zł
51-100 szt. dokumentów – 1.399 zł

Przy czym:

całą sfiskalizowaną miesięczną sprzedaż traktujemy jako 1 szt. (czyli raportów dobowych z kasy fiskalnej nasze biuro nie wlicza do średniej ilości dokumentów księgowych);
wyciągi bankowe i raporty kasowe traktujemy jako zbiorcze dokumenty księgowe;
każdy dzień obejmujący najwyżej 10 operacji to 1 szt. Każde następne 10 operacji na dziennym wyciągu to kolejna 1 szt. ;
istnieje możliwość ustalenia specjalnej ceny usług w okresie, kiedy działalność gospodarcza nie jest jeszcze prowadzona, natomiast trwają przygotowania.

 

Nie ma dodatkowych opłat, jakie są w innych biurach rachunkowych. Np. za aktualizację NIP-8, VAT-R, sporządzenie dokumentów potrzebnych do złożenia sprawozdania finansowego w KRS (Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, pomoc w sporządzeniu sprawozdania zarządu z działalności, KRS-Z30), korektę deklaracji VAT z winy klienta czy rozliczenie roczne firmy, które zwykle stanowi równowartość średniej kwoty usług z zamykanego roku.

Za sporządzenie sprawozdania finansowego pobieramy równowartość jednomiesięcznej opłaty za obsługę księgową (liczoną jako średnia arytmetyczna z roku obrachunkowego). U konkurencji jest to zwykle dwukrotność tej opłaty, liczona nie jako średnia z roku obrotowego, lecz z ostatnich miesięcy roku (przy liczeniu średniej odrzuca się pierwsze miesiące, w których często opłata była niższa).

 

Prowadzenie kadr i płac

Poniżej przedstawiamy koszt prowadzenia kadr i płac:

 • pełna obsługa ZUS przedsiębiorcy – 0 zł (gratis) – w tym m.in. sporządzanie zgłoszeń, przerejestrowań, deklaracji ZUS i comiesięczne przesyłanie kwot do zapłaty;
 • rozliczenia płac i ZUS dot. umów o pracę – 22 zł za osobę;
 • rozliczenia płac i ZUS dot. umów cywilnoprawnych podlegających ZUS – 22 zł za osobę;
 • rozliczenia płac dot. umów cywilnoprawnych nie podlegających ZUS – 17 zł;
 • pełna obsługa kadrowa, w tym prowadzenie akt osobowych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 15 zł (cena obejmuje między innymi doradztwo, tworzenie umów o pracę, wypowiedzeń lub aktywną pomoc w ich tworzeniu, prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopów i innych nieobecności);
 • sporządzanie informacji rocznych dotyczących zatrudnionych osób – PIT-11/PIT-40/PIT-8C/inne osobowe – 25 zł (raz w roku).

Co warto wiedzieć o umowie?

Umowa jest zawierana na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia. Usługa jest wyceniana na podstawie średniej ilości dokumentów księgowych w ostatnim kwartale. Tak więc większa ilość dokumentów w jednym miesiącu może zostać skompensowana mniejszą ilością w innym miesiącu, co jest dla Klienta korzystniejsze niż comiesięczna wycena na podstawie ilości dokumentów zaksięgowanych w danym miesiącu. Na życzenie Klienta możemy wyceniać usługę cyklicznie na podstawie ilości dokumentów zaksięgowanych w danym miesiącu. Przedziały cenowe są zapisywane w umowie, w związku z czym Klient ma gwarancję niezmienności ceny przez cały okres jej obowiązywania.

Za polecenie biura innej osobie, skutkujące podpisaniem umowy, przyznajemy rabat 50% przez 2 miesiące za każdą osobę .

 

W przeciwieństwie do konkurencji nie posiadamy cennika usług dodatkowych, gdyż nie pobieramy dodatkowych opłat za jakiekolwiek dodatowe czynności, których część na pewno będziesz potrzebował w trakcie obsługi księgowej

W podanej cenie (bez dopłat) masz wszystko czego potrzebujesz lub możesz potrzebować w przyszłości.

Jest to między innymi:

 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej, w tym wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • sporządzenie dokumentów rejestracyjnych w zakresie podatku VAT oraz ocena konieczności rejestracji.
 • aktualizacje zgłoszenia VAT-R
 • coroczna kalkulacja opłacalności zmiany formy opodatkowania
 • bieżąca optymalizacja podatkowa, wskazywanie najkorzystniejszych rozwiązań prawnopodatkowych i finansowych
 • stała analiza zmieniających się przepisów i interpretacji podatkowych oraz informowanie klienta z wyprzedzeniem o istotnych dla niego zmianach w przepisach podatkowych, wskazywanie plusów i zagrożeń.
 • czuwanie nad tym, aby klient w porę zauważył przekroczenie różncych limitów kwotowych, które powodują nowe obowiązki w podatku dochodowym
 • ocena dokumentów (sprawdzanie dostarczonych dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym)
 • prowadzenie ewidencji księgowej dla potrzeb podatku dochodowego i VAT (zaksięgowanie dokumentów, prowadzenie rejestrów VAT)
 • składanie plików jpk, deklaracji podatkowych i informacji podsumowujących
 • sprawozdania GUS (Główny Urząd Statystyczny)
 • prowadzenie ewidencji lub wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prwanych, wyposażenia
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie i składanie jednolitych plików kontrolnych (JPK_V7)
 • doradztwo podatkowo-prawne (bezpłatne doradztwo telefoniczne bądź mailowe w bieżących sprawach księgowo-podatkowych i kadrowo-płacowych).
 • reprezentowanie w urzędach podczas kontroli
 • obsługa ZUS przedsiębiorcy, na którą składa się m.in.:
  • zgłoszenie przedsiębiorcy w ZUS,
  • comiesięczne ustalanie składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
  • comiesięczne ustalanie składki na ubezpieczenie zdrowotne (składka zależna jest od wysokości dochodu)
  • comiesięczne składanie deklaracji rozliczeniowych w ZUS
  • dokonywanie przerejestrowań w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej
  • pomoc w uzyskaniu zasiłków (doradztwo, wskazanie formularzy i czynności jakie należy podjąć)
  • comiesięczne informowanie o wysokości składek ZUS wraz z podaniem konta do przelewu.

 

Ale to nie wszystko. Poniżej kolejne czynności jakie wykonujemy w podstawowej cenie usługi.

U nas nie ma żadnych dopłat za te czynności. U konkurencji często można spotkać dopłaty za:

  Nasza cena
rozliczenie roczne PIT działalności gospodarczej kosztujące u konkurencji zwykle tyle, ile kosztuje średnia miesięczna cena za obsługę księgową w roku podatkowym 0,00 zł
prowadzenie ewidencji środków trwałych 0,00 zł
obsługa księgowa w okresie zawieszenia działalności gospodarczej kosztujące zwykle u konkurencji 50% ceny obsługi w okresie aktywności gospodarczej 0,00 zł
wydruki i zestawienia do celów innych niż podatkowe (np. do kredytu, leasingu, dotacji, na wezwanie komornika) 0,00 zł
sporządzenie korekty będącej wynikiem błędu Klienta lub nieterminowego przesłania dokumentów: 0,00 zł
rozliczanie zwrotów w podatku od towarów i usług: 0,00 zł
rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych w przypadku czynnego podatnika VAT 0,00 zł
rozliczenie exportu, importu w przypadku czynnego podatnika VAT 0,00 zł
ustalanie różnic kursowych (występują w przypadku faktur w obcej walucie) 0,00 zł
przekazanie dokumentów księgowych po terminie wskazanym w umowie 0,00 zł
dosłanie dokumentu po terminie 0,00 zł
aktualizacja zgłoszenia VAT-R 0,00 zł
sporządzenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku (np. po korekcie deklaracji lub błędnym przelewie) 0,00 zł
czynności związane z uzyskaniem zaświadczenia o niezaleganiu 0,00 zł
wypełnienie dokumentów niestandardowych na prośbę Klienta (np. dane finansowe do kredytu lub leasingu) 0,00 zł
sporządzenie i wniesienie wyjaśnień oraz odwołań spowodowanych winą klienta 0,00 zł

Wycena usług księgowych: Ilość dokumentów jest ustalana na podstawie średniej miesięcznej ilości dokumentów z poprzedniego kwartału co zwiększa szanse na nieprzekroczenie „progu” ilości dokumentów. Całą miesięczną sprzedaż ujętą na kasie fiskalnej liczymy jako jeden dokument. Wyciągi bankowe nie są liczone jako dokument księgowy.