Jaką wybrać formę opodatkowania dla firmy?

Mężczyzna podliczający rachunkiPłacenie podatków jest konieczne. Decyzja o wyborze formy opodatkowania działalności firmy jest ważna, z punktu widzenia zarządzania firmą. Biorąc pod uwagę zmiany, jakie mamy od początku 2022 roku i czekające nas następne od 1 lipca tegoż roku, dobrze jest wiedzieć, jakie rozwiązania ma do wyboru przedsiębiorca?

Formy opodatkowania działalności w Nowym Ładzie

Wraz z początkiem 2022 roku można zdecydować się na jedną z trzech form opodatkowania. Chodzi tu o zasady ogólne, skala liniowa oraz ryczałt ewidencjonowany. Zamrożona została karta podatkowa, mogą z niej korzystać tylko dotychczasowi przedsiębiorcy.

W zależności od wybranej formy opodatkowania inaczej będzie kształtował się ostateczny dochód firmy oraz — co jest nowością — wysokość składki zdrowotnej. Nie można już jej odliczyć od podatku tak, jak to czyniło się do tej pory. Niezwykle jest istotne, aby decydując się na zmianę, czy też podczas otwierania biznesu — wybierając formę opodatkowania uwzględnić przewidywaną wysokość dochodu, koszty uzyskania przychodu, możliwości zastosowania odliczeń, możliwość rozliczenia się z małżonkiem, czy też ulgi i preferencje na dany rok podatkowy. Znaczenie mieć będzie fakt, czy jesteśmy zatrudnieni na zasadach samozatrudnienia u pracodawcy, czy planujemy skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Najlepiej sprawy przeanalizować z doświadczonym specjalistą do spraw podatków, gdyż o pomyłkę i potknięcie, które może być kosztowne — nietrudno.

Jakie koszty wiążą się z każdą z form opodatkowania?

Podatek na zasadach ogólnych przeznaczony jest dla tych, których dochodowy nie przekraczają 120 tys. zł, i podatek wynosi wtedy 17%, a powyżej tej sumy 32%. Składka zdrowotna wynosi 9% z wysokości osiąganego dochodu — nie mniej niż 270 zł. Przy podatku liniowym mamy stawkę 19% o składkę zdrowotną 4,9% z tą samą minimalną kwotą. Przy ryczałcie w zależności od dochodu mamy podatek od 2% do 17%, a składka obliczana jest od przychodu w 3 progach — od 60% do 180%.