JPK a zawieszenie działalności gospodarczej

MężczyznaJednym z obowiązków wielu przedsiębiorców jest prowadzenie JPK, czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jest to dokument, który zawiera informacje o zakupach i sprzedaży wynikających z ewidencji VAT za dany okres, pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 i dodatkowe dane, które mogą być potrzebne do analizy poprawności rozliczenia. Właściciele firm, którzy z różnych przyczyn planują zawieszenie działalności gospodarczej, często zastanawiają się, do kiedy muszą składać JPK. Podpowiadamy, jak to wygląda w praktyce i o czym jeszcze należy pamiętać.

Kiedy przedsiębiorcy są zwolnieni ze składania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Przedsiębiorcy, którzy planują zawieszenie działalności gospodarczej, nierzadko odwiedzają nasze biuro rachunkowe w Krakowie celem zasięgnięcia informacji dotyczącej konieczności sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przepisy w tym zakresie zostały uregulowane w ustawie o VAT. Co do zasady, podatnicy nie mają obowiązku składania JPK za okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie. Warto jednak wspomnieć, że w dalszej części ustawy znajdują się też informacje, z których wynika, że istnieją pewne odstępstwa od tej zasady.

Kiedy należy prowadzić JPK mimo zawieszenia działalności gospodarczej?

We wspomnianej ustawie o VAT zostały również zawarte informacje dotyczące przypadków, w których prowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest konieczne mimo zawieszenia działalności. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z usług księgowych, muszą pamiętać, że będą zobowiązani do prowadzenia JPK mimo zawieszenia prowadzonej działalności w sytuacji, w której dojdzie do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, czyli WNT. Kolejnym przykładem jest zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w trakcie okresu rozliczeniowego. Wówczas niepełny okres musi zostać ujęty w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Oprócz tego w ustawie została ujęty też przypadek, w którym dochodzi do rozliczenia podatku z tytułu:

  • czynności podlegających opodatkowaniu,
  • czynności, za które przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Ostatnią sytuacją jest ta, w której doszło do importu usług lub nabycia towarów (w których zakresie przedsiębiorca jest podatnikiem).