Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Kalkulator 2Ewidencja przychodu jest wymagana od właściciela firmy, gdy korzystamy z ryczałtu. Wielu przedsiębiorców decyduje się na wybór tej formy rozliczeń z fiskusem, ponieważ jest prostą rachunkowością. Nie każdy może z niej skorzystać, ale też nie dla każdej firmy ryczałt jest opłacalny, ponieważ nie ma odliczeń ponoszonych kosztów.

Co to jest ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt ewidencjonowany zaliczany jest do rachunkowości uproszczonej. Przedsiębiorca może samodzielnie prowadzić ewidencję, bo nie w niej nic skomplikowanego. Podstawą opodatkowania jest osiągnięty przez firmę przychód, bez odliczeń kosztów. Przedsiębiorca oblicza podatek, na podstawie obowiązującej stawki, której wysokość jest wyrażona w procentach: 2, 3, 5,5, 8,5, 10, 12,5, 17 i 20. Ryczałt jest podatkiem płaconym nie od dochodu, a przychodu. Przedsiębiorca prowadzi wykaz środków trwałych, WNiP i sporządza inwentaryzację, czyli spis z natury. Zanim podmiot gospodarczy zdecyduje się na wybór tej formy opodatkowania, powinien wybrać się np. do Biura rachunkowego Gorfin, by upewnić się, czy ryczałt będzie odpowiedni dla jego rodzaju działalności.

Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Nie każdy właściciel firmy skorzysta z ryczałtu ewidencjonowanego. Wyłączeni są m.in. przedsiębiorcy, prowadzący: apteki, lombardy, sprzedaż części samochodowych, usługi reklamowe, biura tłumaczeń, detektywi, ochroniarze, księgowi, doradcy podatkowi. Lista jest długa, więc musimy sprawdzić, czy nasza działalność jest objęta zakazem. Jeśli w ramach działalności przedsiębiorca świadczy pracę dla byłego czy obecnego pracodawcy, również nie skorzysta z ryczałtu. Mogą natomiast rozliczać się: lekarze, dentyści, stomatolodzy, pielęgniarki, położne programiści, informatycy, prowadzący usługi inżynieryjne i architektoniczne, osoby duchowne, podatnicy osiągający przychody z tytułu umowy dzierżawy, najmu, jeżeli nie dotyczą prowadzonej działalności gospodarczej.