Strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia statystyk, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

faktury logowanie

12 30-73-666 Zadwoń do biura rachunkowego

 794-328-384 (Play), 506-733-666 (Orange)

biuro@gorfin.pl

Posiadamy licencję Ministerstwa Finansów od 2006 !
Usługi księgowe Kraków Grzegórzki
GORFIN
Biuro Rachunkowe Kraków Grzegórzki
GORFIN
Prowadzenie księgowości Kraków Podgórze

Cennik usług księgowych i kadrowo-płacowych, Wirtualnego adresu

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym cennikiem usług księgowych naszego biura rachunkowego w Krakowie. W zakres naszych usług wchodzą m.in.: prowadzenie księgowości, Wirtualnego adresu oraz obsługa kadr i płac. Ceny oferowanych usług są stałe, a umowa zawierana jest na czas nieokreślony – Klient decyduje o terminie wypowiedzenia.

Nasze biuro księgowe nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za czynności takie jak: prowadzenie ewidencji środków trwałych, rozliczenie VAT-UE, eksport, import, elektroniczne składanie deklaracji, wspólne rozliczenie z małżonkiem, rozliczanie dodatkowego źródła dochodu w PIT rocznym itp. Nie naliczamy także opłat za doradztwo (bezpłatnie rozwiązujemy problemy prawno podatkowe i wskazujemy najkorzystniejsze rozwiązania), przechowywanie dokumentów czy rozliczenie roczne, kosztujące w innych biurach równowartość miesięcznej stawki (u nas wliczone jest w cenę). Dlatego przy niewielkiej ilości dokumentów nasza cena może być niższa niż u konkurencyjnych biur, gdzie koszt wynosi 29 zł + opłaty dodatkowe. Jednak tak niskiej kwoty wyjściowej (29 zł) nie ma żadne biuro księgowe.

Ceny usług księgowych

Ceny naszych usług księgowych zależą wyłącznie od ilości dokumentów. Poniżej prezentujemy średnią ilość dokumentów w miesiącu (średnia z ostatniego kwartału):

 • od 1 do 10 szt. dokumentów – 119,00 zł
 • od 11 do 20 szt. dokumentów – 139,00zł
 • od 21 do 50 szt. dokumentów – 199,00 zł

Za każde następne 50 dokumentów doliczamy 70,00 zł.

Jeżeli Klient jest płatnikiem Vat, do powyższej ceny należy doliczyć 20 zł. Jest to symboliczna opłata za dodatkową odpowiedzialność biura rachunkowego oraz za podwyższoną pracochłonność prowadzenia księgowości czynnego podatnika VAT, w stosunku do podatnika korzystającego ze zwolnienia z podatku VAT. Czynności te to m.in.: prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie i podpisywanie w imieniu Klienta deklaracji VAT, plików JPK oraz ich składanie w urzędach skarbowych, a także doradztwo i rozwiązywanie problemów w zakresie podatku VAT.

Podane kwoty są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT (u płatnika VAT kwota tego podatku pomniejszy wartość należną Urzędowi Skarbowemu o kwotę wynikającą z faktur sprzedaży).

Dlaczego warto skorzystać z usług naszego biura rachunkowego?

Oprócz oferowania korzystnych cen w ofercie podstawowej, wyróżniamy się także tym, że:

 • nie dodajemy żadnych dodatkowych opłat (np. za prowadzenie ewidencji środków trwałych, wydruki i zestawienia do celów innych niż podatkowe, rozliczenie importu, eksportu, transakcji unijnych itd.);
 • całość miesięcznej sprzedaży zarejestrowanej w kasie fiskalnej traktujemy jako 1 dokument (czyli nie płaci się za księgowanie dobowych raportów z kasy fiskalnej);
 • wyciągów bankowych oraz bankowych potwierdzeń zapłat nie liczymy jako dokumenty;
 • całą miesięczną sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ewidencjonowaną bez użycia kasy fiskalnej, traktujemy jako 1 dokument;
 • faktur wystawionych do paragonów nie wliczamy do średniej ilości dokumentów;
 • w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Klient nie płaci za obsługę księgową (umowa jest automatycznie zawieszana);
 • oferujemy darmowe rozliczenie ZUS właściciela (ta usługa księgowa obejmuje wszystkie niezbędne czynności, takie jak: obliczanie składek ZUS, sporządzanie i składanie w ZUS-ie miesięcznych deklaracji DRA oraz korekt, przerejestrowywanie, a także comiesięczne przypominanie o upływającym terminie zapłaty składek ZUS, wraz z numerami kont i kwotami);
 • zapewniamy bezpłatne doradztwo księgowo-podatkowe;
 • udostępniamy bezpłatnie zarówno program, jak i aplikację do wystawiania faktur, z której dokumenty trafiają automatycznie do biura rachunkowego. Kliknięcie w pole "Logowanie" na górze strony pozwoli przetestować aplikację online, bezpłatną dla naszych Klientów. Korzystnie z aplikacji nie jest obowiązkowe, zapewnia jednak wiele korzyści – do średniej ilości dokumentów w miesiącu (będącą podstawą wyceny usług) wliczamy co drugą fakturę sprzedaży;
 • każdemu Klientowi zapewniamy optymalizację podatkową;
 • w przeciwieństwie do konkurencji nie oferujemy Państwu usługi prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w cenach podstawowych zaczynających się od X9 zł + opłaty dodatkowe.

Przykładowe ceny usług księgowych

Przykładowe ceny netto:

*IBR - inne biura rachunkowe, *NC - Nasza cena

 • rozliczanie ZUS-u właściciela: IBR* = od 20 zł, NC* = 0 zł;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych: IBR* = od 30 zł, NC* = 0 zł;
 • przesłanie dokumentu po terminie – za każdy dokument: IBR = 5 zł, NC = 0 zł;
 • elektroniczne składanie deklaracji: IBR = od 20 zł, NC = 0 zł;
 • wydruki niezwiązane z miesięcznym rozliczeniem podatku dochodowego i podatkiem VAT (np. do kredytu, leasingu): IBR = od 30 zł, NC = 0 zł;
 • sporządzenie korekty będącej wynikiem błędu Klienta lub nieterminowego przesłania dokumentów – za każdą wykonaną korektę: IBR = ok. 30zł, NC = 0 zł;
 • sporządzenie poprawek korekty poprzedniego okresu rozliczeniowego, a będących wynikiem błędu Klienta lub nieterminowego przesłania dokumentów – za każdą wykonaną korektę: IBR = ok. 20 zł, NC = 0 zł;
 • rozliczanie zwrotów w podatku od towarów i usług: IBR = od 100 zł, NC = 0 zł;
 • rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych w przypadku czynnego podatnika VAT: IBR = od 30 zł, NC = 0 zł;
 • rozliczenie exportu, importu w przypadku czynnego podatnika VAT: IBR = od 30 zł (często 100 zł), NC = 0 zł;
 • ustalanie różnic kursowych: IBR = od 30 zł, NC = 0 zł;
 • rozliczenie szczególnego obowiązku podatkowego: IBR = od 100 zł, NC = 0 zł;
 • sporządzenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku (konieczność wniosku po błędnym przelewie) : IBR = 30 zł, NC = 0 zł;
 • czynności związane z uzyskaniem zaświadczenia o niezaleganiu: IBR = 30 zł + opłaty skarbowe, NC = 0 zł + opłaty skarbowe;
 • wypełnienie dokumentów niestandardowych na prośbę Klienta (np. dane finansowe do kredytu lub leasingu): IBR = ustalane indywidualnie, NC = 0 zł;
 • sporządzenie i wniesienie wyjaśnień oraz odwołań spowodowanych winą zleceniodawcy: IBR = 30 zł, NC = 0 zł;
 • ujęcie dodatkowego źródła dochodu lub ulgi w rocznej deklaracji: IBR = ok 20 zł, NC = 0 zł;
 • sporządzenie wspólnej z małżonkiem rocznej deklaracji podatkowej: IBR = ok 10 zł, NC = 0 zł;
 • sporządzenie umowy o pracę: IBR = od 30 zł, NC = 0 zł;
 • sporządzenie wypowiedzenia umowy o pracę: IBR = od 30 zł, NC = 0 zł;
 • sporządzenie umowy o dzieło czy zlecenia lub przygotowanie wypowiedzenia/rozwiązania tej umowy: IBR = od 30 zł, NC = 0 zł;
 • sporządzenie monitu przypominającego o zaległości w opłacie za usługi biura rachunkowego: IBR = od 25 zł, NC = 0 zł.

Zalety naszego biura rachunkowego

W odróżnieniu od biur rachunkowych powstałych dzięki ustawie deregulacyjnej (znoszącej jakiekolwiek wymagania kwalifikacyjne), jesteśmy certyfikowanym biurem rachunkowym (Uprawnienia Ministra Finansów nr 15181/2006).

W naszym biurze nie stosujemy pakietów, które mogą czynić podstawowe usługi znacznie droższymi. Mamy jedynie przedziały cenowe, uzależnione wyłącznie od ilości dokumentów (głownie dokumentów zakupowych, gdyż jest możliwość liczenia całej sprzedaży jako 1 dokumentu) oraz od ilości zatrudnianych w danym miesiącu pracowników/zleceniobiorców, jeżeli zostanie nam zlecona obsługa płacowa lub kadrowo-płacowa. W każdym przedziale cenowym Klient ma zapewniony identyczny zakres usług księgowych.

Nie ma dodatkowych opłat, jakie są w innych biurach rachunkowych. Np. za aktualizację NIP-8, VAT-R, sporządzenie dokumentów potrzebnych do złożenia sprawozdania finansowego w KRS (Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, pomoc w sporządzeniu sprawozdania zarządu z działalności, KRS-Z30), korektę deklaracji VAT z winy klienta.

Za sporządzenie sprawozdania finansowego pobieramy równowartość jednomiesięcznej opłaty za obsługę księgową (liczoną jako średnia arytmetyczna z roku obrachunkowego). U konkurencji jest to zwykle dwukrotność tej opłaty, liczona nie jako średnia z roku obrotowego, lecz z ostatnich miesięcy roku (przy liczeniu średniej odrzuca się pierwsze miesiące, w których często opłata była niższa).

Cennik prowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej u podatnika podmiotowo zwolnionego z podatku VAT:

 • od 1 do 10 szt. dokumentów – 119,00 zł
 • powyżej 10 szt. dokumentów – 139,00zł

Prowadzenie księgowości ryczałtowca wraz z rozliczaniem VAT:

 • od 1 do 10 szt. dokumentów – 139,00 zł
 • od 11 do 20 szt. dokumentów – 159,00 zł
 • od 21 do 50 szt. dokumentów – 199,00 zł

Podobnie jak w przypadku podatkowej księgi przychodów i rozchodów, nie pobieramy dodatkowych opłat.

Cennik prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz Wirtualnego biura

Oferujemy także możliwość zarejestrowania spółki z o.o. pod adresem Gęsia 8 za jedyne 99 zł netto miesięcznie. W cenę wliczono obsługę korespondencji.

W zależności od ilości dokumentów w miesiącu koszt prowadzenia ksiąg wynosi:

 • 1-5 szt. dokumentów – 299 zł
 • 6-50 szt. dokumentów – 599 zł
 • 51-100 szt. dokumentów – 999 zł

Przy czym:

 • całą sfiskalizowaną miesięczną sprzedaż traktujemy jako 1 szt. (czyli raportów dobowych z kasy fiskalnej nasze biuro nie wlicza do średniej ilości dokumentów księgowych);
 • wyciągi bankowe i raporty kasowe traktujemy jako zbiorcze dokumenty księgowe;
 • każdy dzień obejmujący najwyżej 10 operacji to 1 szt. Każde następne 10 operacji na dziennym wyciągu to kolejna 1 szt. ;
 • istnieje możliwość ustalenia specjalnej ceny usług w okresie, kiedy działalność gospodarcza nie jest jeszcze prowadzona, natomiast trwają przygotowania.

Prowadzenie kadr i płac

Poniżej przedstawiamy koszt prowadzenia kadr i płac:

 • pełna obsługa ZUS przedsiębiorcy – 0 zł (gratis) – w tym m.in. sporządzanie zgłoszeń, przerejestrowań, deklaracji ZUS i comiesięczne przesyłanie kwot do zapłaty;
 • rozliczenia płac i ZUS dot. umów o pracę – 22 zł za osobę;
 • rozliczenia płac i ZUS dot. umów cywilnoprawnych podlegających ZUS – 22 zł za osobę;
 • rozliczenia płac dot. umów cywilnoprawnych nie podlegających ZUS – 17 zł;
 • pełna obsługa kadrowa, w tym prowadzenie akt osobowych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 15 zł (cena obejmuje między innymi doradztwo, tworzenie umów o pracę, wypowiedzeń lub aktywną pomoc w ich tworzeniu, prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopów i innych nieobecności);
 • sporządzanie informacji rocznych dotyczących zatrudnionych osób – PIT-11/PIT-40/PIT-8C/inne osobowe – 25 zł (raz w roku).

Co warto wiedzieć o umowie?

Umowa jest zawierana na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia. Usługa jest wyceniana na podstawie średniej ilości dokumentów księgowych w ostatnim kwartale. Tak więc większa ilość dokumentów w jednym miesiącu może zostać skompensowana mniejszą ilością w innym miesiącu, co jest dla Klienta korzystniejsze niż comiesięczna wycena na podstawie ilości dokumentów zaksięgowanych w danym miesiącu. Na życzenie Klienta możemy wyceniać usługę cyklicznie na podstawie ilości dokumentów zaksięgowanych w danym miesiącu. Przedziały cenowe są zapisywane w umowie, w związku z czym Klient ma gwarancję niezmienności ceny przez cały okres jej obowiązywania.

Za polecenie biura innej osobie, skutkujące podpisaniem umowy, przyznajemy rabat 50% przez 2 miesiące za każdą osobę.